Velkommen til ÆrøXpressens Presserum

Bliv aktionær ved ÆrøXpresse!

Adskillige nuværende aktionærer, og personer uden aktier, har forespurgt om muligheden for at købe aktier igen. Det skal der selvfølgelig åbnes mulighed for, hvorfor det frem til den 15. november er muligt at nytegne eller øge sin aktiepost i ÆrøXpressen.
For selskabet vil det lette på likviditeten i opstartsfasen og spare på dyre lån.

Færgen og færgelejerne er ikke blevet dyrere end budgetteret, men selvvalgte ændringer til specifikationen og lidt forbedringer undervejs, har vi besluttet at tilkøbe.

Så hvis du har mulighed for at købe en enkelt aktie eller flere i vores fælles miljøvenlige projekt, vil det give ÆrøXpressen endnu et rygstød til at komme godt fra land. Aktier kan tegnes ved benyttelse af tegningsblanket. Du kan finde det her.

Med venlig hilsen
BESTYRELSEN

Vedtaegter

Ændre i ledelsen

After at være kommet i driften har ÆroXpressens bestyrelse besluttet at ændre i ledelsen, så Boye Kromann tiltræder som direktør og Soren Vestergaard fratræder som direktør. Les mere

ÆrøXpressen har indgået management service aftale med Förde Reederei Seetouristik (FRS) i Flensborg.

Ærø, 08.02.2019 • Igennem længere tid har der været ført forhandlinger med Förde Reederei Seetouristik (FRS) i Flensborg, om at forestå driften af ÆrøXpressens nye færge, mellem Rudkøbing og Marstal. Nu er aftalen med FRS på plads og underskrevet, og ÆrøXpressen føler sig overbevist om, at operationelle aktiviteter er landet i gode hænder. FRS er et verdensomspændende færgerederi, der opererer i 12 lande, med i alt 64 skibe, som sidste år fragtede 7,9 millioner passagerer. Kendt fra nærområdet er Rømø-Sild overfarten, ruten til Helgoland og adskillige andre ruter i Nordtyskland.

fileadmin/user_upload/aeroexpressen.dk/pressemitteilungen/180208_ManagementServiceAftale.pdf

ÆrøXpressen A/S afholdt i går aftes (d. 9. marts) ekstraordinær generalforsamling på Marstal Navigationsskole, med kun et formål

Ærø, 10.03. 2018 Bestyrelsen bemyndiges af Generalforsamlingen til at indgå bindende aftale med A/S Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri / Hvide Sande Shipyard, Steel Service omkring levering af en enkeltskrogs-færge.  Den skriftlige afstemning resulterede i et Ja til at lade Bestyrelsen gå videre.  Fordelingen af de i alt 6.348.000 kr. der var repræsenteret blev:  7.000 kr. nej til at tegne kontrakt med Hvide Sande værft. 11.000 kr. blanke stemmesedler. Stemmesedler med 6.330.000 kr. for at indgå bindende aftale med værftet.

fileadmin/user_upload/aeroexpressen.dk/pressemitteilungen/180313__ekstraordinA_r_generalforsamling_.pdf