Personer med extra behov for assistance

Forhold for gangbesværede:

Til gangbesværede, kørestolsbrugere, folk med barnevogn eller andre, der har svært ved trapper, er der i vogndæksniveau indrettet en passagersalon med 12 siddepladser og handicaptoilet. I denne salon er der gulvplads nok til at man kan forflytte fra kørestol til stolesæder, eller placere en rollator i salonen og sætte sig på stolene i salonen.

For folk i bil, der har brug for denne salon, er der på vogndækket markeret to bilpladser lige foran og lige bagved døren til dækssalonen. Disse pladser kan bookes på internettet ved at sætte et ”D” (dækssalon) efter bilnummeret. Så ved besætningen, at bilen skal parkeres tæt på dækssalonen. Kontakt os gerne hvis du har brug for hjælp til booking.

Assistance ved landgangen og i dækssalonen:

Ved ekstremt høj- eller lavvande, kan broklappen kan være lidt vanskeligere at forcere for gangbesværede. Vores besætning, der i forvejen befinder sig på dækket og leder passagererne ombord eller i land, tilbyder selvfølgelig gerne deres deres assistance, hvis nogen skulle have behov herfor.

Ved ankomst sikres det ligeledes, at passagererne i hoveddækssalonen, får tilbudt hjælp til at forlade færgen, såfremt behovet opstår.

Service i dækssalonen:

I dækssalonen kan der købes kaffe, the og andre varme drikke i automaten, der tager kreditkort og MobilePay. Ligeledes er der mulighed for at købe øl, vand, slik og snacks, der befinder sig i det opstillede køleskab. Betaling med MobilePay.

Personer med særlige behov:

Ombord på færgen er der installeret blindskrift på indvendige og udvendige gelændere. Højtalerinformationer om bl.a. sikkerhedsforhold samt iland- og ombordstigning/kørsel, lyder ved hver ankomst og afgang. På opsatte infoskærme rundt på skibet vises samme informationer. Til personer, der har brug for afskærmning, er der indrettet et område med afskærmede siddepladser i stillerummet i den øverste salon.