Personer med extra behov for assistance

Forhold for gangbesværede:

Til gangbesværede, kørestolsbrugere, folk med barnevogn eller andre, der har svært ved trapper, er der i vogndæksniveau indrettet en passagersalon med 12 siddepladser og handicaptoilet. I denne salon er der gulvplads nok til at man kan forflytte fra kørestol til stolesæder, eller placere en rolator i salonen og sætte sig på stolene i salonen.

For folk i bil, der har brug for denne salon, er der på vogndækket markeret to bilpladser lige foran og lige bagved døren til dækssalonen. Disse pladser kan bookes på internettet ved at sætte et ”D” (dækssalon) efter bilnummeret. Så ved besætningen, at bilen skal parkeres tæt på dækssalonen. Man kan også ringe på 73707800 for at få hjælp til booking af plads.

Assistance ved landgangen og i dækssalonen:

Ved ekstremt høj- eller lavvande, hvor broklappen kan være svær at forcere for gangbesværede, tilbyder besætningen, der står og leder passagererne ombord eller iland, deres assistance, hvis der anmodes herom, eller de selv observerer, at nogen har problemer med broklappens hældning.

Efter afgang går skibsassistenten gennem dækssalonen og spørger passagererne i salonen, om de har nogen behov eller brug for assistance. Dette kunne f.eks. være hjælp til at købe noget fra automaterne lige ovenfor trappen.

Ved ankomst sikres det ligeledes, at passagererne i hoveddækssalonen, får tilbudt hjælp til at forlade færgen, hvis der er behov herfor.