Personer med extra behov for assistance

Forhold for gangbesværede:

Til gangbesværede, kørestolsbrugere, folk med barnevogn eller andre, der har svært ved trapper, er der i vogndæksniveau indrettet en passagersalon med 12 siddepladser og handicaptoilet. I denne salon er der gulvplads nok til at man kan forflytte fra kørestol til stolesæder, eller placere en rollator i salonen og sætte sig på stolene i salonen.

For folk i bil, der har brug for denne salon, er der på vogndækket markeret to bil pladser lige foran og lige bagved døren til dækssalonen. Disse pladser kan bookes på internettet ved at sætte et ”D” (dækssalon) efter bilnummeret. Alternativt, og i så god tid som muligt før ombordkørsel, anmode besætningen om at måtte parkere på en af disse to pladser.

at man kan forflytte fra kørestol til stolesæder, eller placere en rolator i salonen og sætte sig på stolene i salonen.

For folk i bil, der har brug for denne salon, er der på vogndækket markeret to bilpladser lige foran og lige bagved døren til dækssalonen. Disse pladser kan bookes på internettet ved at sætte et ”D” (dækssalon) efter bilnummeret. Så ved besætningen, at bilen skal parkeres tæt på dækssalonen. Man kan også ringe på 73707800 for at få hjælp til booking af plads.

Assistance ved landgangen og i dækssalonen:

Ved ekstremt høj- eller lavvande, hvor broklappen kan være lidt vanskeligere  at forsere for gangbesværede, tilbyder besætningen, der står og leder passagererne ombord eller iland, deres assistance, hvis der anmodes herom, eller de selv observerer at nogen har problemer med broklappens hældning.

Ved ankomst sikres det ligeledes, at passagererne i hoveddækssalonen, får tilbudt hjælp til at forlade færgen, hvis der er behov herfor.

Service i dækssalonen:

I dækssalonen er der mulighed for ved selvbetjening at købe kaffe fra automat, samt købe øl, vand, slik og snacks, fra køleskab. Betaling ved kort eller MobilPay.

Personer med særlige behov:

Ombord på færgen er der installeret blindskrift på indvendige og udvendige gelændere. Højtaler informationer om bl.a. sikkerhedsforhold og iland samt ombordstigning/kørsel, lyder ved hver ankomst og afgang. På opsatte infoskærme rundt på skibet vises samme informationer. Til personer, der har brug for afskærmning, er der installeret et område med afskærmede siddepladser i stillerummet i den øverste salon.