Timeline

Brand_Aeroexpressen

Meddelelse, 29. november 2019: ÆrøXpressen - ankomst

se på billederne

Byggefasen

Meddelelse, 28. november 2019: Velkommen hjem "ÆrøXpressen"

Vores ny færge er ankommet i Marstal i dag.

Byggefasen

Meddelelse 21. november 2019: Kom til indvielsesfest

lørdag d. 30. november fra kl. 12:00-17:00

Programmet til den store fest finder du here!

Meddelelse 29. juli 2019: Personale beslutninger

På det seneste bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen at ændre lidt i selskabets ledelse:

Leif Jensen fratræder som direktør og Søren Vestergaard tiltræder som direktør.
Årsagen er, at selskabet er på vej ind i en ny fase, hvor direktøren får et langt mere direkte ansvar i forbindelse med skibets drift i henhold til diverse sikkerhedsforskrifter.

Leif har udfyldt direktørposten på forbilledlig vis i selskabets hårde opstartsfase, men har nu bedt sig fritaget for direktørrollen – da han er knap så meget inde i de mere tekniske sikkerhedsområder, som behandles i skibets / rederiets ISM / SMS system.
Leif fortsætter bestyrelsesarbejdet og vil fortsat varetage funktioner vedr. ombygning af færgelejer, tilsyn med byggeriet på Hvide Sande Værft m.m.
Ændringen er sket i fuld enighed i bestyrelsen

Selskabet har pr. 15. august ansat Carl Jørgen Heide som kontorleder, og fra 1. september Gitte Kathrine Kruse som kontorassistent.

Når færgen er indsat, forventelig fra 1. december, vil kontoret i det tidligere havnekontor være bemandet dagligt.

Meddelelse 01. juli 2019: Lejeaftale til lokaler

Det er lykkedes bestyrelsen for ÆrøXpressen A/S at indgå en længevarende lejeaftale med den nye ejer, af Havnepladsen 8, Marstal, Tonny Madsen A/S, Svendborg, for den del af bygningen der indtil fornylig rummede havnekontoret.
 
Kontoret ligger som bekendt ved indsejlingen til Marstal Havn, og i umiddelbar nærhed af færgelejet.
Bedre beliggenhed kan ikke tænkes.
Lokalerne indeholder kontor, et lille venteværelse, køkken- og toiletfaciliteter samt et mødelokale, og
vil til fulde dække de behov som kunder, ansatte og bestyrelse for ÆrøXpressen vil have fremover.
 
Lejemålet påbegyndes 1. august, og inden da vil bestyrelsen selv ”shine” lokalerne op, hvor nødvendigt.

Nyhed den 15. Maj 2019: ÆrøXpressen søger en kontorleder

Job
aftale_Vertrag_unterzeichnung_

Nyhed den 7. Februar 2019: Samarbejdsaftalen med FRS

Foto fra underskrivelse af samarbejdsaftalen med FRS (Förde Reederei Seetouristik) fra Flensborg, Tyskland.

Pressemelddelelse

Nyhed 3. September 2018: Aktieemission nr. 2 er afsluttet

Aktieemissionen indbragte 1.295.000 kr.
I alt har selskabet 1492 aktionærer fordelt på 14 lande og ca. 200 postnr. i Danmark.
Stor tak til de mange, som har bidraget.

Nyhed den 25. Juni 2018: Navnet på vores nye færge

ÆrøXpressens bestyrelse har vedtaget, at navnet på vores nye færge bliver "ÆrøXpressen", og den bliver selvfølgelig hjemmehørende i Marstal.

Pressemeddelelse den 21. Juni 2018

ÆrøXpressen A/S bekræfter ordre på hurtigfærge fra Hvide Sande Shipyard A/S

Bestyrelsen for ÆrøXpressen A/S har nu løftet finansieringsforbeholdet i nybygningskontrakten med Hvide Sande Shipyard A/S, som blev indgået d. 8. maj. Dette betyder, at den ny hurtigfærge til ruten Marstal - Rudkøbing bliver realiseret !  Laes mere

Nyhed den 21. April 2018: Referat fra den ordinære generalforsamling 2018

Referat fra den ordinære generalforsamling 2018. Laes mere.

Nyhed den 21. april 2018: Ærøxpressens Årsraport

Årsraport: 3. december 2016 - 31. december 2017

Meddelelse 04. april 2018: Indkaldt til den ordinære generalforsamling

ÆrøXpressen har indkaldt til den ordinære generalforsamling, Lørdag d 21. april kl. 14.30 i Ærøhallen - via mail. Dette er i overensstemmelse med vedtægterne. Dersom du som aktionær ikke har fået indkaldelsen, så se venligst i mappen "Uønsket Mail", Hvis du slet ikke kan finde din indkaldelse, så kontakt os via [email protected]

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN

Pressemeddelelse 10. marts 2018

. Bestyrelsen bemyndiges af Generalforsamlingen til at indgå bindende aftale med A/S Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri / Hvide Sande Shipyard, Steel Service omkring levering af en enkeltskrogs-færge. Laes mere

Meddelelse 21. februar 2018: ÆrøXpressen har indkaldt til generalforsamling via mail

Dette er i overensstemmelse med vedtægterne.  Dersom du som aktionær ikke har fået indkaldelsen, så se venligst i mapper som "Uønsket Mail", "Promoveringer", "Sociale medier".
Årsagen er, at folks spamfiltre er indstillet meget forskelligt ,og det kan vi ikke gøre noget ved fra afsenderside, og derfor fanges sådanne "massemails" nogen gange i andre mapper end Indbakken.
Hvis du slet ikke kan finde din indkaldelse, så kontakt os via [email protected]

Pressemeddelelse 19. januar : Aktieemissionens resultat

Aktieemissionen er som bekendt afsluttet, og bestyrelsen har nu de endelige tal fra advokaten.
Der er tegnet, og indbetalt, aktier for kr. 7.016.000,00 - fordelt på 1246 aktionærer, 200 danske postnumre, og 9 lande. Laes mere